بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/07/27
کل خالص ارزش دارائی ها 34,764,730,928 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 3,272,590 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 3,272,590 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 3,307,247 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,623

صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/08/21

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، مرتضي بياتي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

مدیر اجرا:

سازمان بهزيستي كشور

نمودار‌ها