بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/10/06
کل خالص ارزش دارائی ها 22,030,673,163 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,302,536 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,302,536 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,328,627 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 9,568

صندوق سرمایه‌گذاری یکم نیکوکاری آگاه

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/08/21

مدیر صندوق:

كارگزاري آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

بانك سامان

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، شهرام پيراني، مرتضي بياتي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

مدیر اجرا:

سازمان بهزيستي كشور

نمودار‌ها