Menu

اهداف

1- هدف از تشکیل صندوق، جمع¬آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی¬ها و مدیریت این سبد به منظور کسب منافع و سپس صرف تمام یا بخشی از منافع در امور نیکوکارانه مندرج در بند 3-1 این امیدنامه است.

2- مشارکت در امور نیکوکاری مندرج در بند 3-1 از طریق سرمایه گذاری در این صندوق، نسبت به مشارکت انفرادی در امور نیکوکاری یاد شده، مزیت هایی دارد. اولاً سرمایه های اندک نیز می توانند با سرمایه گذاری در این صندوق، در امور نیکوکاری یاد شده مشارکت کرده و صندوق با تجمیع این سرمایه ها می توانند اثر قابل توجهی در پیشبرد اهداف نیکوکارانه مذکور داشته باشد. ثانیاً سرمایه¬گذاران بسته به سلیقه خود می توانند به حالت¬های مختلف مندرج در بند 9 در امور نیکوکارانه یاد شده مشارکت کنند. مثلاً اشخاص نیکوکار می توانند اصل سرمایه را برای خود حفظ و حتی بخشی از منافع را به خود اختصاص و باقیمانده منافع حاصل را صرف امور نیکوکارانه کنند. حتی اگر شخص نیکوکار تمایل داشته باشد که اصل سرمایه را نیز به امور نیکوکارانه اختصاص می دهد، باز هم سرمایه مذکور در صندوق به کار گرفته شده و منافع حاصل صرف امور نیکوکارانه می شود و تنها در صورت انحلال صندوق بنا به دلایل مذکور در اساسنامه است که اصل سرمایه آن بخش از اشخاص نیکوکار که اصل سرمایه خود را نیز به امور نیکوکارانه اختصاص داده اند، در امور نیکوکارانه صرف می شود. این بدان معناست که همواره سعی می شود تا اصل سرمایه حفظ و منافع آن صرف امور نیکوکارانه گردد. ثالثاً ساختار صندوق به گونه ای طراحی شده که از مصرف منافع صندوق در امور نیکوکاری، اطمینان زیادی حاصل شود، ارکان نظارتی نظیر متولی و حسابرس صندوق بر این امر نظارت دارند در حالی که عملیات اجرایی صرف منافع توسط شخص دیگری تحت عنوان مدیر اجرا صورت می پذیرد. علاوه بر این در دوره های کوتاه مدت، گزارش نحوه صرف منافع اختصاصی در امور نیکوکارانه تهیه و مورد رسیدگی قرار گرفته و از طریق تارنمای صندوق به اطلاع عموم می رسد. این گزارش علاوه بر گزارش عملکرد صندوق و صورت های مالی آن است و باعث می شود تا شفافیت عملکرد صندوق افزایش یافته که نظارت همگانی را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت های متعددی نسبت به سرمایه گذاری انفرادی دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار به مبلغ بزرگتری از سرمایه تقسیم می شود و سرانه هزینه کاهش می یابد. ثانیاً صندوق از جانب سرمایه گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه¬گذار برای انجام سرمایه گذاری کاهش می یابد. ثالثاً امکان سرمایه گذاری مناسب و متنوع تر دارایی ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کاهش می¬یابد.

3- صندوق فقط می تواند در دارایی¬های ریالی داخل کشور سرمایه گذاری کند و سرمایه گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز می باشد. صندوق در دارایی ها به شرح زیر سرمایه گذاری می کند:

3-1: اوراق مشارکت، اوراق اجاره و اوراق بهادار رهنی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت این اوراق بهادار باید تمامی شرایط زیر را داشته باشد:

الف- مجوز انتشار آن ها از سوی دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛
ب - سود حداقلی برای آن ها مشخص شده و پرداخت اصل سرمایه گذاری و سود آن ها تضمین شده یا برای پرداخت اصل و سود سرمایه گذاری وثایق کافی وجود داشته باشد؛
ج - به تشخیص مدیر، یکی از مؤسسات معتبر بازخرید آنها را قبل از سررسید تعهد کرده باشد یا امکان تبدیل کردن آن ها به نقد در بازار ثانویه مطمئن وجود داشته باشد؛

3-2: گواهی های سپرده منتشره توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري مختلط در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام و با پيش بيني سود است. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا ٦٠ روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١- سرمايه گذاري در اوراق مشاركت، سپرده بانكي, گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٤٠% و حداكثر ٦٠% از كل دارايي هاي صندوق
١-١ اوراق بهادار منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٤٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند.
١-٢ اوراق تضمين شده توسط يك ضامن حداكثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند.
٢- سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول فرابورس ايران حداقل ٤٠% و حداكثر ٦٠% از كل دارايي هاي صندوق
٢-١ سهام و حق تقدم منتشره از طرف يك ناشر حداكثر ٢٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ٢ فوق اختصاص داده شده است.
٢-٢ سهام و حق تقدم پذيرفته شده در يك صنعت حداكثر ٣٠% از دارايي هاي صندوق كه به بند ٢ فوق اختصاص داده شده است.
٢-٣ سهام و حق تقدم پذيرفته شده در بازار اول فرابورس ايران حداكثر ١٠% از كل دارايي هاي صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان