اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/11/29
کل خالص ارزش دارائی ها 44,476,454,573 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 4,204,221 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 4,204,221 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 4,245,664 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 10,579

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/08/21

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري نيكي گستر

مدیر ثبت:

كارگزاري آگاه

مدیران سرمایه گذاری:

عليرضا كرمي، مرتضي بياتي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمودگان

مدیر اجرا:

سازمان بهزيستي كشور